Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 24.03.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
95/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Monice Kozieł-Siołkowskiej
96/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Filipowi Dąbrowskiemu
97/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Piotrowi Czempikowi
98/2023 24.03.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Rafała Skowronka
99/2023 24.03.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Agnieszki Kotalczyk
100/2023 24.03.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Grzegorza Kowalskiego
101/2023 24.03.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Wystrychowskiego
102/2023 24.03.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Krzysztofa Myrdy
103/2023 24.03.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Michała Kozłowskiego
104/2023 24.03.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Tomasza Jadczyka
105/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Natalii Stefanik
106/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Przybylskiej-Siedleckiej
107/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Żerdzińskiej
108/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Patrycji Strączyńskiej
109/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Poloczka
110/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agacie Światowskiej
111/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamili Kozieł-Kołodziejczyk
112/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Witek
113/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Missir
114/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Adriany Stryczyńskiej-Mirochy
115/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Borowskiego
116/2023 24.03.2023 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej z języka obcego nowożytnego (język francuski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szenka
117/2023 24.03.2023 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Seweryna Nowaka
118/2023 24.03.2023 zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Jaworskiego
119/2023 24.03.2023 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
120/2023 24.03.2023 zmiany Uchwały Nr 3/8/54/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Eweliny Machury-Porębskiej
121/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Alfredowi Niewiem
122/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zbigniewowi Putowskiemu
123/2023 24.03.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. i n. o zdr. Zbigniewa Putowskiego
124/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Kosowskiego
125/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kaczmarek
126/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Soboty
127/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Gibały
128/2023 24.03.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Seifferta
129/2023 24.03.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Seifferta
130/2023 24.03.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka obcego nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Seifferta
131/2023 24.03.2023 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Karola Saneckiego
132/2023 24.03.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
133/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Plucie
134/2023 24.03.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej lek. Michała Pluty
135/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Denisowi Swolanie
136/2023 24.03.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Denisa Swolany
137/2023 24.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Konradowi Mendrali
138/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Pawła Kiczmera
139/2023 24.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Mikołaja Musiała