Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 24.05.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
94/2024 24.05.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Małgorzacie Kowalczyk
95/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Edycie Olakowskiej
96/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Doliboga
97/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Cieślikowskiego
98/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Magdaleny Chrabańskiej
99/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Sebastiana Segeta
100/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Gniewka Więckiewicza
101/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Sośnie
102/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Agnieszce Biskupek-Wanot
103/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Wajdy-Pokrontki
104/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agaty Sobczyk
105/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Sylwii Marciniak
106/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Rogalskiej
107/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Roberta Dłucika
108/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wachholz
109/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Janowi Siwcowi
110/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Bartłomiejowi Skowronkowi
111/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Anieli Grajoszek
112/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Suchojad
113/2024 25.04.2024 r. zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
114/2024 25.04.2024 r. zmiany Uchwały Nr 275/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23.06.2022 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jacka Zeckeia
115/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Eweliny Stawickiej-Ociepki
116/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jacka Zeckeia
117/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jarosława Olecha
118/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Amadeusza Żaka
119/2024 25.04.2024 r. zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki
o medyczne
120/2024 25.04.2024 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2024 na jednostki organizacyjne w dyscyplinie nauki medyczne
121/2024 25.04.2024 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2024 w dyscyplinie nauki medyczne