Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 24.06.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
330/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzynie Krysik
331/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Aleksandrze Niteckiej-Buchcie 
332/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Sabiny Więcek
333/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Przemysława Puza
334/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marka Asmana
335/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Biełce  
336/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Alicji Hampel  
337/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bartłomiejowi Bolkowi 
338/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Zagórskiemu 
339/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Zemczak 
340/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Marka Pachońskiego 
341/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Remigiusza Antończyka 
342/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Hanny Kwiendacz 
343/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Roksany Barglik 
344/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Horzelskiego 
345/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Gałeczki
346/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Mielańczyka 
347/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż.  Łukasza Mielańczyka  
348/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (histologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Mielańczyka 
349/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marcina Chyry 
350/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie lek. Marcina Chyry 
351/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marcina Chyry
352/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Barańskiej-Pawełczak 
353/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Barańskiej-Pawełczak 
354/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Barańskiej-Pawełczak 
355/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Biełki 
356/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Bartłomieja Bolka
357/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Zemczak
358/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 97/II/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 22 listopada 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego lek. dent. Annie Mice
359/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Ciosek
360/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Kuszewskiemu
361/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Czerwińskiego 
362/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Wilka 
363/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Joanny Ciosek
364/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
365/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Grzegorzowi Jarosińskiemu
366/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Michałowi Nyczowi
367/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Augustyn
368/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony  lek. Małgorzaty Paczuły-Słockiej
369/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Michała Majewskiego
370/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marzeny Jaworskiej
371/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek.  Marzeny Jaworskiej 
372/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marzeny Jaworskiej
373/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Polanowskiej
374/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Polanowskiej
375/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (okulistyka) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Polanowskiej
376/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/15/16 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 16.06.2016 r. z późn. zm. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Bogusława Żeglenia
377/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 306/18/19 z dnia 30.09.2019 r. Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony na stopień doktora nauk medycznych mgr Emilii Morawiec
378/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie włączenia do Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki medyczne wniosku o finansowanie zadania badawczego zgłoszonego przez dr hab. n med. Krzysztofa Nowosielskiego, prof. SUM pn. ”Wpływ mikrobiomu pochwy na proces karcinogenezy oraz wyniki leczenia zmian dysplastycznych i raka szyjki macicy”.
379/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie włączenia do Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki medyczne wniosku o finansowanie zadania badawczego zgłoszonego przez dr hab. n med. Krzysztofa Nowosielskiego, prof. SUM pn. ”Ocena przydatności biopsji węzła wartownika z zastosowaniem zieleni indocjaninowej i stagingu węzłowego z użyciem molekularnego testu diagnostycznego OSNA w leczeniu wczesnego raka endometrium i szyjki macicy”.
380/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie włączenia do Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki medyczne wniosku o finansowanie zadania badawczego zgłoszonego przez dr hab. n med. Patrycję Dolibog pn. ”Spektroskopowe badanie wpływu czynników fizycznych na białka”.
381/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-1-180/N/0/K pn. „Ocena skuteczności urządzenia SENTINEL CPS w zapobieganiu udaru mózgu podczas przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej” której Wykonawcą jest Pan dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz.
382/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-1-161/N/0/K pn. „Analiza polimorfizmów genowych związanych z masą urodzeniową, otyłością oraz insulinoopornością u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1”, której Wykonawcą jest Pani dr n. med. Aleksandra Pyziak-Skupień.
383/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr badawczej nr PCN-1-183/N/0/K pn. „Wpływ empaglifozyny na markery obrotu kostnego i ryzyko rozwoju osteoporozy u pacjentek z cukrzycą typu 2”, której Wykonawcą jest Pani lek. Anna Maj-Podsiadło.
384/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie modyfikacji zakresu zadania badawczego „Rehabilitacja chorych z Idiopatycznym włóknieniem płuc w warunkach subterraneoterapii oraz w warunkach szpitalnych; badanie porównawcze”, którego Wykonawcą jest dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski, zawartego w Planie badań dyscypliny na rok 2020.
385/2021 24.06.2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych młodych naukowców oraz doktorantów.