Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 25.01.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Michałowi Kozłowskiemu
2/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Rafałowi Skowronkowi
3/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Marcinowi Gierkowi
4/2024 25.01.2024 r. zmiany Uchwały Nr 436/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Edyty Olakowskiej
5/2024 25.01.2024 r. zmiany Uchwały Nr 66/II/2015/2016 Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: wszczęcia lek. Annie Kurek przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych, wyboru promotora, wyboru promotora pomocniczego, wyznaczenia egzaminów i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
6/2024 25.01.2024 r. zmiany Uchwały Nr 233/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Kurek
7/2024 25.01.2024 r. zmiany Uchwały Nr 234/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) oraz języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Kurek
8/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Szkodny
9/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Wiktorii Wierzbie
10/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wąsowskiej
11/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Muzyka
12/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Dominiki Szkodny
13/2024 25.01.2024 r. umorzenia przewodu doktorskiego lek. Tomasza Jureczko
14/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Katarzynie Pawletko
15/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Zawiślak-Fornagiel
16/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Weronice Galus
17/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Katarzynie Latusek
18/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Paulinie Majek
19/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Damiana Skrabaki
20/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Barbary Kalańskiej-Łukasik
21/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Targosz
22/2024 25.01.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Długosz-Karbowskiej
23/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Weroniki Galus
24/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Zawiślak-Fornagiel
25/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Pawletko
26/2024 25.01.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pauliny Majek
27/2024 25.01.2024 r. zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
28/2024 25.01.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Staszewskiej