Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 25.02.2021 r.

 • Uchwała Nr 64/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Wańhy
 • Uchwała Nr 65/2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marka Paula
 • Uchwała Nr 66/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Pastuszki
 • Uchwała Nr 67/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Łukasza Bułdaka
 • Uchwała Nr 68/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Mizi-Malarz
 • Uchwała Nr 69/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Podsiadło
 • Uchwała Nr 70/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Przemysława Puza
 • Uchwała Nr 71/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Iwony Gabriel
 • Uchwała Nr 72/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Witolda Streba
 • Uchwała Nr 73/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Majce Jaszczurze
 • Uchwała Nr 74/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Grzegorzowi Wagnerowi
 • Uchwała Nr 75/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Rydlowi
 • Uchwała Nr 76/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Magdalenie Orczykowskiej
 • Uchwała Nr 77/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Filareckiej
 • Uchwała Nr 78/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewie Gawełek
 • Uchwała Nr 79/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Anny Kuśki-Kiełbratowskiej
 • Uchwała Nr 80/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Joanny Leszczyńskiej-Oleś
 • Uchwała Nr 81/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Fryczkowskiego
 • Uchwała Nr 82/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Katarzyny Janowskiej-Bogacz
 • Uchwała Nr 83/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Dygi
 • Uchwała Nr 84/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Wojciechowskiej-Żmudy
 • Uchwała Nr 85/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Zielińskiego
 • Uchwała Nr 86/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Damiana Piotrowskiego
 • Uchwała Nr 87/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Przybylskiej-Siedleckiej
 • Uchwała Nr 88/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Przybylskiej-Siedleckiej
 • Uchwała Nr 89/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Przybylskiej-Siedleckiej / certyfikat j. ang./
 • Uchwała Nr 90/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marka Lubeckiego
 • Uchwała Nr 91/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marka Lubeckiego
 • Uchwała Nr 92/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorski (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marka Lubeckiego
 • Uchwała Nr 93/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Roksany Barglik
 • Uchwała Nr 94/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Roksany Barglik
 • Uchwała Nr 95/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia dziecięca), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Roksany Barglik
 • Uchwała Nr 96/2021 w sprawie: zmiany Uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich /dotyczy dopisania Przewodniczącego RDNM do składów Komisji Doktorskich/
 • Uchwała Nr 97/2021 w sprawie: w sprawie: zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Bartosza Moslera
 • Uchwała Nr 98/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mateusza Wójcika
 • Uchwała Nr 99/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Majki Jaszczury
 • Uchwała Nr 100/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anny Filareckiej
 • Uchwała Nr 101/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewie Cedrych
 • Uchwała Nr 102/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Fuchsowi
 • Uchwała Nr 103/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krzysztofa Wołkowskiego
 • Uchwała Nr 104/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Gracjany Fijałkowskiej-Cmokowicz
 • Uchwała Nr 105/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Skrzyńskiej
 • Uchwała Nr 106/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Samborskiej
 • Uchwała Nr 107/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anety Grabowskiej-Popek
 • Uchwała Nr 108/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Szybist
 • Uchwała Nr 109/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Biernackiej-Bartnik
 • Uchwała Nr 110/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Huberta Hymczaka
 • Uchwała Nr 111/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Doroty Milewskiej-Wróbel po wpłynięciu recenzji
 • Uchwała Nr 112/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Sarnik
 • Uchwała Nr 113/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kajetana Łątki
 • Uchwała Nr 114/2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Hanny Frelich-Truchel
 • Uchwała Nr 115/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/7/13/2018/2019 z dnia 14.03.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyboru promotora, promotora pomocniczego oraz recenzentów lek. Władysława Skałby
  Uchwała Nr 116/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr 13/1/2007/2008 r. z dnia 11.10.2007 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zmiany Promotora w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Kozieł
 • Uchwała Nr 117/2021 w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich, zmiany egzaminatorów z języka angielskiego w składach komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 118/2021 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Piotra Fuchsa
 • Uchwała Nr 119/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Marek
 • Uchwała Nr 120/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dariuszowi Gustowskiemu
 • Uchwała Nr 121/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Cogiel
 • Uchwała Nr 122/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Cogiel
 • Uchwała Nr 123/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Cogiel
 • Uchwała Nr 124/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marceli Przyłudzkiej
 • Uchwała Nr 125/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marceli Przyłudzkiej
 • Uchwała Nr 126/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marceli Przyłudzkiej
 • Uchwała Nr 127/2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (neurologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Pawłowskiego
 • Uchwała Nr 128/2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Pawłowskiego
 • Uchwała Nr 129/2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotr Pawłowskiego
 • Uchwała Nr 130/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr 285/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Piotra Pawłowskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
 • Uchwała Nr 131/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr 327/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marty Stachowskiej
 • Uchwała Nr 132/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Rafała Gardasa
 • Uchwała Nr 133/2021 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Anny Wajdy
 • Uchwała Nr 134/2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Dydoń-Pikor