Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 25.04.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
67/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Karolinie Gołąbek
68/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Violetcie Rosiek
69/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Grzegorzowi Kowalskiemu
70/2024 25.04.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Stoleckiej-Warzechy
71/2024 25.04.2024 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Kopińskiej
72/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marleny Brzozowej-Zasady
73/2024 25.04.2024 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Tomasza Stołtnego
74/2024 25.04.2024 r. umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dra Macieja Cebuli
75/2024 25.04.2024 r. umorzenia przewodu doktorskiego lek. Jerzego Czapli
76/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Nowak-Wąs
77/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Rakocy
78/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Kępińskiego
79/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Grzegorza Rempegi
80/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr, lek. dent. Sylwii Bulandy
81/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Marcina Olka
82/2024 25.04.2024 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marty Nowak-Wąs
83/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anieli Grajoszek
84/2024 25.04.2024 r. umorzenia przewodu doktorskiego mgr Ilony Kuczerawy
85/2024 25.04.2024 r. zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
86/2024 25.04.2024 r. zmiany Uchwały 13/1/2008/09 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach z dnia 9 października 2008 r. w sprawie: wszczęcia przewodów doktorskich, wyznaczenia promotorów i recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
87/2024 25.04.2024 r. zmiany Uchwały 318/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
88/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Knapik
89/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Jędrzejkowi
90/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Kindze Mordeckiej-Chamerze
91/2024 25.04.2024 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Małgorzacie Porębie
92/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Patryka Kulińskiego
93/2024 25.04.2024 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kamili Kurkiewicz-Sawczak