Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 25.11.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
458/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszce Wiatr
459/2022 25.11.2022 odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Joannie Strzemeckiej
460/2022 25.11.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Piotra Kuczery
461/2022 25.11.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marcina Basiaka
462/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Filipowi Achtelikowi
463/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Barbarze Piechucie-Królczak
464/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Walczakowi
465/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Jadwidze Gaździckiej
466/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Hannie Sochan
467/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Adama Piecucha
468/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Wyparło-Wszelaki
469/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jarosława Maczucha
470/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Adama Wojtaszczyka
471/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Domek-Gumprecht
472/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Dyrbusiowi
473/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Hunt
474/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wirginii Michlickiej-Kłyś
475/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdaleny Domek-Gumprecht
476/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Macieja Dyrbusia
477/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdaleny Hunt
478/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Wirginii Michlickiej-Kłyś
479/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Reguckiej
480/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Rutkowskiej
481/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justynie Sierockiej-Stępień
482/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Klaudii Gieszczyk-Strózik
483/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bartosza Cichonia
484/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Ćmiel-Smorzyk
485/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agaty Światowskiej
486/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Jadczyk-Sorek
487/2022 25.11.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
488/2022 25.11.2022 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim Pani lek. Aleksandry Kozieł
489/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justynie Lorenc-Górze
490/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Pieczarze
491/2022 25.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Pol-Romik
492/2022 25.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Boboli
493/2022 25.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Dariusza Dąbrusia