Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 26.03.2021 r.

135/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Ewie Mizi 
136/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Marcinowi Życzkowskiemu
137/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Ewie Romuk
138/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marty Wróbel 
139/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Sabiny Więcek 
140/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Fryczkowskiemu
141/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Dydze  
142/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Zielińskiemu  
143/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Leszczyńskiej-Oleś  
144/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Kuśce-Kiełbratowskiej 
145/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Katarzynie Janowskiej-Bogacz
146/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Marii Wojciechowskiej-Żmudzie 
147/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Damianowi Piotrowskiemu 
148/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Białkowskiej 
149/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Elżbiety Wojtynek 
150/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Marcak 
151/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Marcak
152/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (alergologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Marcak 
153/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gamrot 
154/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gamrot 
155/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Gamrot 
156/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stroby-Żelek 
157/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stroby-Żelek 
158/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Stroby-Żelek 
159/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kubis 
160/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kubis 
161/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Kubis 
162/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jadwigi Gaździckiej 
163/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jadwigi Gaździckiej 
164/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biologia medyczna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Jadwigi Gaździckiej 
165/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Wszołek 
166/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Wszołek 
167/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pediatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Wszołek 
168/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Filipa Achtelika 
169/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Filipa Achtelika 
170/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia dziecięca), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Filipa Achtelika 
171/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Jaźwca 
172/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Jaźwca 
173/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Jaźwca 
174/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Pluty 
175/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Pluty 
176/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Pluty  / certyfikat
177/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anety Ociessy 
178/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anety Ociessy 
179/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anety Ociessy 
180/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego 
181/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego 
182/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego 
183/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 392/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego w przewodzie doktorskim lek. Łukasza Kunerta, ze zm.
184/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 390/VII/2017/2018 z dnia 12.04.2018 r. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wszczęcia lek. Remigiuszowi Antończykowi przewodu na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz wyznaczenia promotora
185/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Dygi
186/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Michała Fryczkowskiego
187/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Joanny Leszczyńskiej-Oleś
188/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Wołkowskiemu
189/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Hubertowi Hymczakowi
190/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Gracjanie Fijałkowskiej-Cmokowicz
191/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Sarnik
192/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Skrzyńskiej
193/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Barbary Przybył 
194/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Sawickiej 
195/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
196/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/10/3/2017/2018 z dnia 20.09.2018 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Kulig
197/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/8/12/2018/2019 z dnia 18.04.2018 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Sazanów-Lubelskiego
198/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofa Wołkowskiego
199/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szredzkiego
200/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szredzkiego
201/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia ogólna) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Piotra Szredzkiego
202/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, na wniosek Pana lek. Krzysztofa Wilczyńskiego
203/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Wilczyńskiego
204/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Wilczyńskiego
205/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Wilczyńskiego
206/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 188/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna w zakresie dyscypliny podstawowej – zdrowie publiczne w przewodzie doktorskim lek. dent. Karoliny Wróbel-Szostak
207/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk  o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych dr n. med. Kamila Bochynka
208/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: korekty tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Agaty Krawczyk
209/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agacie Krawczyk 
210/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agaty Krawczyk 
211/2021 2021-03-26 Uchwała w sprawie: w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Alicji Derkacz