Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 26.10.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
429/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Wojciechowi Wystrychowskiemu
430/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Krzysztofowi Myrdzie
431/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszce Batko-Szwaczce
432/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Hanny Moczulskiej
433/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Karoliny Gołąbek
434/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Bartłomieja Burzyńskiego
435/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Romana Brzóski
436/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Edyty Olakowskiej
437/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Hanny Kwiendacz
438/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marcina Gierka
439/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Bartosza Miziołka
440/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anny Pogorzelskiej-Antkowiak
441/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Macieja Cebuli
442/2023 26.10.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Anity Stanjek-Cichorackiej
443/2023 26.10.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Bieleckiej-Wajdman
444/2023 26.10.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Roberta Kubiny
445/2023 26.10.2023 r. zmiany Uchwały Nr 98/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 marca 2023 r. ze zmianami, w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Rafała Skowronka
446/2023 26.10.2023 r. zmiany Uchwały Nr 238/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2023 r., w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Grzegorza Kowalskiego
447/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mariuszowi Kalinowskiemu
448/2023 26.10.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Joanny Smolarczyk
449/2023 26.10.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jacka Zostawy
450/2023 26.10.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Pawła Warmusa
451/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewelinie Lieber-Trawickiej
452/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justyny Kramzy
453/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewelinie Machurze-Porębskiej
454/2023 26.10.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agaty Miśkiewicz
455/2023 26.10.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr. n. med. Eweliny Machury-Porębskiej
456/2023 26.10.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Pacwy
457/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zuzannie Gierzyńskiej
458/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dariuszowi Korzeniowi
459/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Legierskiej
460/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Potyce
461/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Radosz
462/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Seiffertowi
463/2023 26.10.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pana dr n. med. Dariusza Korzenia
464/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Stacherze
465/2023 26.10.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Armatys