Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 26.11.2020 r.:

 • Uchwała Nr 670/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Marka Paula
 • Uchwała Nr 671/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Morawieckiej-Pietrzak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 672/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Śliwczyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 673/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Wojdyle-Hordyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 674/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Katarzynie Marteli-Tomaszek (WNMZ)
 • Uchwała Nr 675/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mariuszowi Desce (WNMZ)
 • Uchwała Nr 676/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Gamrot-Wrzoł (WNMZ)
 • Uchwała Nr 677/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Biedak (WNMZ)
 • Uchwała Nr 678/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Pawła Dębskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 679/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Artura Borowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 680/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Artura Borowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 681/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (endokrynologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Artura Borowskiego (WNMZ)
 • Uchwała Nr 682/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marty Kalety-Richter (WNMZ)
 • Uchwała Nr 683/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marty Kalety-Richter (WNMZ)
 • Uchwała Nr 684/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marty Kalety-Richter (WNMZ)
 • Uchwała Nr 685/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Wojdyły-Hordyńskiej (WNMZ)
 • Uchwała Nr 686/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Mariusza Deski (WNMZ)
 • Uchwała Nr 687/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Waligóry
 • Uchwała Nr 688/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Joannie Kidoń (WNMK)
 • Uchwała Nr 689/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dobromirze Karwasieckiej (WNMK)
 • Uchwała Nr 690/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Kowalczyk (WNMK)
 • Uchwała Nr 691/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Arkadiuszowi Wiatr (WNMK)
 • Uchwała Nr 692/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Barchnickiej (WNMK)
 • Uchwała Nr 693/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Mariusza Borkowskiego (WNMK)
 • Uchwała Nr 694/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Katarzyny Przytuły-Kandzi (WNMK)
 • Uchwała Nr 695/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Dominiki Żądło
 • Uchwała Nr 696/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: zmiany uchwały 3/7/23/2018/2019 z dnia 14.03.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyboru Recenzenta w miejsce Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Bażowskiego wyznacza na recenzenta Pana prof. dr hab. n. med. Adama Rudnika w przewodzie doktorskim lek. Kajetana Łątki (WNMK)
 • Uchwała Nr 697/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karoliny Kowalczyk (WNMK)
 • Uchwała Nr 698/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk medycznych lek. Robertowi Kulhawikowi (WNOZK)
 • Uchwała Nr 699/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Agnieszki Marek (WNOZK)
 • Uchwała Nr 700/2020 w sprawie Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Szajerskiej-Kurasiewicz (WNOZK)