Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 27.01.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Ryszarda Tomaszewskiego
2/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Radosława Gocoła
3/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętegona wniosek dr Grażyny Stryjewskiej-Makuch
4/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Beaty Jabłońskiej
5/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Janion-Sadowskiej
6/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Márii Adamczyk
7/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukasza Kunerta
8/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Brzęczka
9/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy  doktorskiej lek. Bogumiły Sędziak-Marcinek
10/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Olgi Branickiej
11/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Anny Babczyńskiej-Staszewskiej
12/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 266/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krzemienia
13/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Sylwii Dudzicz-Gojowy
14/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Monice Kabale
15/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adamowi Lewińskiemu
16/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marii Humeniuk-Arasiewicz
17/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Cichoń
18/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anety Michalik-Jakubek
19/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dawida Szumilasa
20/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Barabasz-Gembczyk
21/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Moniki Kabały
22/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Małgorzaty Cichoń
23/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
24/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Anny Sługockiej
25/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Juli Bijoch
26/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Cogiel
27/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej
28/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Białki-Kosiec
29/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krzysztofa Wilczyńskiego
30/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Jagielskiej
31/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Zaręby
32/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Gregor 
33/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Krawczyka
34/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Krawczyka
35/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Wiktora Krawczyka
36/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Simionescu
37/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Simionescu
38/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Karoliny Simionescu
39/2022 27.01.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Klaudii Dąbkowskiej