Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 27.10.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
397/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Rafałowi Wienchowi
398/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Łukaszowi Sędkowi
399/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Markowi Asmanowi
400/2022 27.10.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Panu dr Pawłowi Rajwie
401/2022 27.10.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Panu dr Piotrowi Czempikowi
402/2022 27.10.2022 powołania KH w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Pani dr Monice Pizon
403/2022 27.10.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anny Wawrzyk
404/2022 27.10.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Beaty Miaśkiewicz
405/2022 27.10.2022 zmiany Uchwały Nr 220/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Filipa Dąbrowskiego
406/2022 27.10.2022 zmiany Uchwały Nr 219/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Macieja Krupińskiego
407/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Wyparło-Wszelaki
408/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bogumile Lubeckiej
409/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Koczy-Baron
410/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zuzannie Gamrot
411/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamilowi Dolińskiemu
412/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Chyrze
413/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Jaźwcowi
414/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Barbary Piechuty-Królczak
415/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Hanny Sochan
416/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Jarosława Bieńka
417/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Kubis
418/2022 27.10.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Bogumiły Lubeckiej
419/2022 27.10.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Zuzanny Gamrot
420/2022 27.10.2022 zmiany Uchwały Nr 180/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego
421/2022 27.10.2022 zmiany Uchwały 181/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Piotra Palaczyńskiego
422/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Dembskiemu
423/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Marcinka
424/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Natalii Kaszuby
425/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Urlika
426/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Grzegorza Jakubiaka
427/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Czubilińskiej-Łady
428/2022 27.10.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Michała Dembskiego
429/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Blukaczowi
430/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Aleksandrze Bryzek
431/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Dobruckiej-Głowackiej
432/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Annie Sługockiej
433/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Bekier-Żelawskiej
434/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Doręgowskiej-Stachery
435/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Honisz
436/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Urszuli Kukli
437/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Moniki Świderek-Kliszewskiej
438/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Gabrieli Ochały-Gierek
439/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Piwowarczyk-Nowak
440/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Zbigniewa Olczaka
441/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Sierockiej-Stępień
442/2022 27.10.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Aleksandry Bryzek
443/2022 27.10.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Łukasza Blukacza
444/2022 27.10.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
445/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Simionescu
446/2022 27.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Justyny Lorenc-Góry
447/2022 27.10.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Potyki
448/2022 27.10.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Potyki
449/2022 27.10.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Potyki
450/2022 27.10.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Pawła Skorusa
451/2022 27.10.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Pawła Skorusa
452/2022 27.10.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Pawła Skorusa
453/2022 27.10.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Dariusza Korzenia
454/2022 27.10.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dariusza Korzenia
455/2022 27.10.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Dariusza Korzenia
456/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Izabeli Stadnickiej
457/2022 27.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dariuszowi Dąbrusiowi