Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 28.05.2021 r.

253/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Dariuszowi Wasiakowi 
254/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Anetcie Kowalczuk-Wietesce
255/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Aleksandrze Damasiewicz-Bodzek 
256/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Bronisławy Skrzep-Poloczek 
257/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Przemysława Nowakowskiego
258/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Iwony Gabriel 
259/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Agnieszki Pastuszki
260/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Łukasza Bułdaka
261/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Agnieszki Mizi-Malarz
262/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Witolda Streba
263/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Podsiadło 
264/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Darii Witkowskiej 
265/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Januszowi Doli
266/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Kalecie-Richter
267/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Witoldowi Gerberowi
268/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Kazimierczak-Kabzińskiej
269/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Arturowi Borowskiemu
270/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ireneuszowi Ryszkielowi
271/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Biełki
272/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Biełki
273/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Zagórskiego
274/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bartłomieja Bolka
275/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Alicji Hampel 
276/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Zemczak
277/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Raźnikiewicz
278/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Moniki Wideł
279/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Moniki Wideł
280/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Moniki Wideł
281/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Hanny Sochan
282/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Hanny Sochan 
283/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (immunologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Hanny Sochan 
284/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Sołtysika
285/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Sołtysika
286/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mariusza Sołtysika
287/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Daničić
288/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Daničić
289/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Daničić 
290/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Janiczek
291/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Janiczek
292/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biochemia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Janiczek
293/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, na wniosek Pani lek. Lindy Litwin
294/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Adama Wojtaszczyka
295/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 224/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Londzin-Olesik
296/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 226/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Londzin-Olesik
297/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
298/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Witolda Gerbera
299/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marty Kalety-Richter
300/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Biernackiej-Bartnik 
301/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Sawickiej 
302/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Adamczyk-Frystackiej 
303/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jolancie Grabowskiej-Markowskiej 
304/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Kulig
305/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Adama Kurka
306/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Cierniaka
307/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Hajdugi-Szewczyk 
308/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Joanny Ciosek
309/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Kuszewskiego
310/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Damiana Gojowego
311/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Katarzyny Kulig
312/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
313/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, na wniosek Pana lek. wet. Carlosa Alberto Fernandez Ceballos
314/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Jagielskiej
315/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek.  Agnieszki Jagielskiej
316/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Jagielskiej
317/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Białki
318/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 101/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego   Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, w zakresie dyscypliny podstawowej (ginekologia i położnictwo) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Białki
319/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Białki
320/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej
321/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej
322/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej
323/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Biedroń
324/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Biedroń
325/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Biedroń
326/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. dent. Karoliny Wróbel-Szostak
327/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Niesłuchowskiej-Hoxhy
328/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marty Stachowskiej
329/2021 2021-05-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Rafała Gardasa