Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 29.09.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
313/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Radosławowi Gocołowi
314/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Grażynie Stryjewskiej-Makuch
315/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Beacie Jabłońskiej
316/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Piotrowi Chodórowi
317/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszce Janion-Sadowskiej
318/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Renacie Suchanek-Raif
319/2022 29.09.2022 umorzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek Pani dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej
320/2022 29.09.2022 umorzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek Pana dr Jarosława Paska
321/2022 29.09.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Damiana Hudziaka
322/2022 29.09.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Grzegorza Kudeli
323/2022 29.09.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Michała Stasiowskiego
324/2022 29.09.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Izabelli Karskiej-Basty
325/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 92/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Katarzyny Steinhof-Radwańskiej
326/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 93/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Moniki Kozieł-Siołkowskiej
327/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Lindzie Litwin
328/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Wszołek
329/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krzysztofa Walczaka
330/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Witolda Miecznikowskiego
331/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Jaźwca
332/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kamila Dolińskiego
333/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Stanisława Orzechowskiego
334/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Filipa Achtelika
335/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Chyry
336/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Zuzanny Gamrot
337/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Gaździckiej
338/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Koczy-Baron
339/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bogumiły Lubeckiej
340/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. stom. Zbigniewa Puszczewicza
341/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jana Kłysia
342/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 150/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Marcak
343/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 151/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Marcak
344/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Lindy Litwin
345/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Tomasza Horzelskiego
346/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Klaudii Ulfik-Dembskiej
347/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Marcie Sitek-Plucińskiej
348/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Włochowi
349/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Domek-Gumprecht
350/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Filipczyk
351/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Gniewka Więckiewicza
352/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Dyrbusia
353/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Hunt
354/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wirginii Michlickiej-Kłyś
355/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Klaudii Ulfik-Dembskiej
356/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcinowi Michalikowi
357/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Ewelinie Pieprzycy
358/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Luboniowi
359/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Barbarze Kściuk
360/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Kocotowi
361/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Władysławowi Skałbie
362/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Beacie Dubiel-Braszczok
363/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewie Błaszczyk
364/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Marczak-Hałupki
365/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Reguckiej
366/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Joanny Rutkowskiej
367/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Piekarskiej-Bugiel
368/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marcina Michalika
369/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Eweliny Pieprzycy
370/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Krzysztofa Kocota
371/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Beaty Dubiel-Braszczok
372/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ewy Błaszczyk
373/2022 29.09.2022 zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
374/2022 29.09.2022 zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Doręgowskiej-Stachery
375/2022 29.09.2022 umorzenia przewodu doktorskiego lek. Rafała Wiencka
376/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 3/8/4/2014/2015 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Marcina Borowskiego
377/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 4/1/1/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Missir
378/2022 29.09.2022 zmiany Uchwały Nr 3/1/1/2018/2019 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora, promotora pomocniczego oraz recenzentów lek. Anny Missir
379/2022 29.09.2022 zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Eweliny Hermyt
380/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Stępień
381/2022 29.09.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Justyny Lorenc-Góry
382/2022 29.09.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Justyny Lorenc-Góry
383/2022 29.09.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Justyny Lorenc-Góry
384/2022 29.09.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Cybulskiej
385/2022 29.09.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Cybulskiej
386/2022 29.09.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Cybulskiej
387/2022 29.09.2022 wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Legierskiej
388/2022 29.09.2022 wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Legierskiej
389/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Biedroń
390/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Szredzkiego
391/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Pieczary
392/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Pawłowskiego
393/2022 29.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ewy Banaś
394/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Marcie Łoboziak
395/2022 29.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Bernadecie Hajduga-Staśko
396/2022 29.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Boboli