Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 29.09.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
343/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Andrzejowi Lorkowi
344/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Marcinowi Basiakowi
345/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszce Kotalczyk
346/2023 29.09.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Miśkiewicz-Orczyk
347/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Romana Brzóski
348/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dra Macieja Cebuli
349/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Kamila Barańskiego
350/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dra Jacka Wilczka
351/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Violetty Rosiek
352/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pauliny Borkowskiej
353/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Małgorzaty Kowalczyk
354/2023 29.09.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Anity Stanjek-Cichorackiej
355/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Szczeponkowi
356/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Janowi Kulisowi
357/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mariusza Kalinowskiego
358/2023 29.09.2023 r. powołania recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Moniki Lazar
359/2023 29.09.2023 r. powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Moniki Lazar
360/2023 29.09.2023 r. powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Moniki Lazar
361/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jana Kulisa
362/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Leszkowi Kukulskiemu
363/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Latos
364/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Dominice Plazie
365/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Karolowi Froniowi
366/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Foks-Ciekalskiej
367/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamilowi Bujakowi
368/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Łukaszowi Antkowiakowi
369/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Oldiego Ruçiego
370/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Żydek
371/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Krawczyka
372/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Lesi Rozłuckiej
373/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Roberta Kokota
374/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Diany Nabrdalik-Leśniak
376/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Dominiki Plazy
377/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Kamila Bujaka
378/2023 29.09.2023 r. adania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Springwald-Smolec
379/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Grzegorzowi Zalewskiemu
380/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Miłoszowi Zbroszczykowi
381/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Błachut
382/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Staniendzie-Sokół
383/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Dominice Orszulik-Baron
384/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Weronice Bulskiej-Będkowskiej
385/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Zawadzie-Drozd
386/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Jarosińskiej
387/2023 29.09.2023 r. umorzenia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Smolec
388/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Elżbiecie Foryś
389/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dominiki Tobolskiej-Lorek
390/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marka Sosnowskiego
391/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Ireneusza Jelonka
392/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Skowronek
393/2023 29.09.2023 r. rzyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Kamili Szeligi
394/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Urszuli Uchwat
395/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Szczepanek
396/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Martyny Nowak
397/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Beaty Ochały
398/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Raczaka
399/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jarosława Chmurawy
400/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Bontor
401/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Szopy
402/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Eweliny Hermyt
403/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Grzegorza Cholewińskiego
404/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Pardały
405/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mirosławy Mackiewicz
406/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Weroniki Bulskiej-Będkowskiej
407/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Radosławowi Kurzelowskiemu
408/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Trendlowi
409/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zygmuntowi Gofronowi
410/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Karolinie Bąk
411/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Wiórek
412/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Adrianny Słotwińskiej-Pawlaczyk
413/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Zygmunta Gofrona
414/2023 29.09.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Radosława Kurzelowskiego
415/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Szóstak-Janiak
416/2023 29.09.2023 r. powołania recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Eweliny Stawickiej-Ociepki
417/2023 29.09.2023 r. powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Eweliny Stawickiej-Ociepki
418/2023 29.09.2023 r. powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Eweliny Stawickiej-Ociepki
419/2023 29.09.2023 r. zmiany Uchwały 450/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Pawła Skorusa
420/2023 29.09.2023 r. zmiany Uchwały 451/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Pawła Skorusa
421/2023 29.09.2023 r. zmiany Uchwały 272/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Radosz
422/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Nowak
423/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Oleksego
424/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Elżbiecie Lato-Karjakin
425/2023 29.09.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Dariuszowi Bandachowiczowi
426/2023 29.09.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Emilii Liduk
427/2023 29.09.2023 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2023 na jednostki organizacyjne w dyscyplinie nauki medyczne
428/2023 29.09.2023 r. sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2023 w dyscyplinie nauki medyczne