Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 29.10.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
499/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Adamowi Janasowi 
500/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Tomasza Sawczyna 
501/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Piotra Bodzka 
502/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Przemysława Nowakowskiego 
503/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Marka Asmana 
504/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Magdaleny Kimsy-Dudek 
505/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Magdalenie Londzin-Olesik 
506/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Stawickiej 
507/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Joannie Orłowskiej 
508/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Bartoszowi Moslerowi 
509/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Maciejowi Masnemu 
510/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Karolinie Barańskiej-Pawełczak 
511/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Annie Mice 
512/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Skowerskiemu 
513/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Łukasza Siedleckiego 
514/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Dominiki Dudy-Pyszny 
515/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Angeliki Kulig 
516/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Karoliny Barańskiej-Pawełczak 
517/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Tomasza Skowerskiego 
518/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Agnieszki Stawickiej 
519/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 394/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. stom. Iwony Malarz
520/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Sazanów-Lubelskiemu 
521/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Kaizer-Będkowskiej 
522/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Szczepańskiego 
523/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Barbary Adamus-Sibik 
524/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Wity 
525/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Leontyny Wylężek 
526/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich zmiana składów komisji 
527/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Hudziak 
528/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Niesłuchowskiej-Hoxha 
529/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcie Stachowskiej 
530/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Paczule-Słockiej 
531/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Gregor 
532/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Gregor 
533/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Gregor 
534/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Polanowskiej 
535/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent Julii Bijoch 
536/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 323/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Biedroń 
537/2021 29.10.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 324/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Małgorzaty Biedroń