Uchwały podjęte w głosowaniu elektronicznym w dniu 17.09.2020 r.:

 • Uchwała Nr 483/2020 w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 – Plan badań statutowych Wydziału Lekarskiego w Katowicach na 2020 r. oraz Załącznika Nr 2 – Plan badań młodych Naukowców Wydziału Lekarskiego w Katowicach na 2020 r. (obecnie: Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) do Uchwały Nr 20/2020 Senackiej Komisji ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu badań statutowych, młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2020 rok, przyjęty w 2019 roku przez Dziekana oraz Wydziałową Komisję ds. Nauki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Uchwała Nr 484/2020 w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 – Planu badań młodych naukowców Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu na 2020 r. (obecnie: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) do Uchwały Nr 21/2019 Senackiej Komisji ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu badań statutowych, młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na 2020 rok, przyjęty w 2019 roku przez Dziekana oraz Wydziałową Komisję ds. Nauki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 30.09.2020 r.

 • Uchwała Nr 485/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek., mgr Annie Dittfeld
 • Uchwała Nr 486/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Andrzejowi Berszakiewiczowi
 • Uchwała Nr 487/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Marcinowi Kotowskiemu
 • Uchwała Nr 488/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dominice Sadowskiej
 • Uchwała Nr 489/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Elizie Gancarczyk-Urlik
 • Uchwała Nr 490/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewie Wachule
 • Uchwała Nr 491/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jakubowi Wąsikowi
 • Uchwała Nr 492/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Krzysztofowi Sanetrze
 • Uchwała Nr 493/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Małgorzacie Starzewskiej-Ferreira
 • Uchwała Nr 494/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Rydlowi
 • Uchwała Nr 495/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Magdalenie Pierzynie-Świtale
 • Uchwała Nr 496/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Kazimierczak-Kabzińskiej
 • Uchwała Nr 497/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Kazimierczak-Kabzińskiej
 • Uchwała Nr 498/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (neurologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Kazimierczak-Kabzińskiej
 • Uchwała Nr 499/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Koczy-Baron
 • Uchwała Nr 500/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Koczy-Baron
 • Uchwała Nr 501/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (radiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Aleksandry Koczy-Baron
 • Uchwała Nr 502/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Angeliki Copiji
 • Uchwała Nr 503/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Angeliki Copiji
 • Uchwała Nr 504/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (onkologia kliniczna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Angeliki Copiji
 • Uchwała Nr 505/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Bartłomieja Bolka
 • Uchwała Nr 506/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Bartłomieja Bolka
 • Uchwała Nr 507/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (okulistyka), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Bartłomieja Bolka
 • Uchwała Nr 508/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Bogdana Szymali
 • Uchwała Nr 509/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Alicji Hampel
 • Uchwała Nr 510/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Alicji Hampel
 • Uchwała Nr 511/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biochemia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Alicji Hampel
 • Uchwała Nr 512/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Gaduli-Gacek
 • Uchwała Nr 513/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Gaduli-Gacek
 • Uchwała Nr 514/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Elżbiety Gaduli-Gacek
 • Uchwała Nr 515/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ewy Gawełek
 • Uchwała Nr 516/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ewy Gawełek
 • Uchwała Nr 517/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (patomorfologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ewy Gawełek
 • Uchwała Nr 518/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Hanny Kwiendacz
 • Uchwała Nr 519/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Hanny Kwiendacz
 • Uchwała Nr 520/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (diabetologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny w przewodzie doktorskim lek. Hanny Kwiendacz
 • Uchwała Nr 521/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jakuba Gumprechta
 • Uchwała Nr 522/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jakuba Gumprechta
 • Uchwała Nr 523/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Jakuba Gumprechta
 • Uchwała Nr 524/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jana Kłysia
 • Uchwała Nr 525/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Jana Kłysia
 • Uchwała Nr 526/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Jana Kłysia
 • Uchwała Nr 527/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Rajmunda Ratmana
 • Uchwała Nr 528/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Rajmunda Ratmana
 • Uchwała Nr 529/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Rajmunda Ratmana
 • Uchwała Nr 530/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Roberta Żurawela
 • Uchwała Nr 531/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Roberta Żurawela
 • Uchwała Nr 532/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Roberta Żurawela
 • Uchwała Nr 533/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Sabiny Kostorz-Nosal
 • Uchwała Nr 534/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Sabiny Kostorz-Nosal
 • Uchwała Nr 535/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pulmonologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Sabiny Kostorz-Nosal
 • Uchwała Nr 536/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Krupy
 • Uchwała Nr 537/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Krupy
 • Uchwała Nr 538/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (laryngologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Krupy
 • Uchwała Nr 539/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Wojciechowskiej-Żmudy
 • Uchwała Nr 540/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Wojciechowskiej-Żmudy
 • Uchwała Nr 541/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (genetyka kliniczna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marii Wojciechowskiej-Żmudy
 • Uchwała Nr 542/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Białkowskiej
 • Uchwała Nr 543/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Białkowskiej
 • Uchwała Nr 544/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Moniki Białkowskiej
 • Uchwała Nr 545/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Agnieszki Wojdyły-Hordyńskiej
 • Uchwała Nr 546/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Alicji Nawrat
 • Uchwała Nr 547/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anety Stachurskiej-Klimczak
 • Uchwała Nr 548/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Elżbiety Morawiec-Szymonik
 • Uchwała Nr 549/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Katarzyny Kryszczyszyn-Musialik
 • Uchwała Nr 550/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Krzysztofa Plesińskiego
 • Uchwała Nr 551/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Łukasza Woźnego
 • Uchwała Nr 552/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marka Jąkalskiego
 • Uchwała Nr 553/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marty Gamrot-Wrzoł
 • Uchwała Nr 554/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Wojciecha Goli
 • Uchwała Nr 555/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Iwony Lizończyk
 • Uchwała Nr 556/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Karoliny Zieleźnik-Gandorskiej
 • Uchwała Nr 557/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Jana Ryby
 • Uchwała Nr 558/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Marka Małoty
 • Uchwała Nr 559/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Aleksandra Matyla
 • Uchwała Nr 560/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jakuba Wąsika
 • Uchwała Nr 561/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Andrzeja Berszakiewicza
 • Uchwała Nr 562/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 414/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Magdaleny Jaroszuk-Rogal
 • Uchwała Nr 563/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 123/VII/2007/2008 z dnia 13.03.2008 r. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wszczęcia przewodu na stopień doktora nauk medycznych, wyboru promotora i wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Macieja Domino
 • Uchwała Nr 564/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 654/X/2018/2019 ze zm. z dnia 27.06.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego
 • Uchwała Nr 565/2020 w sprawie: zmiany Uchwał Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego
 • Uchwała Nr 566/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Iwony Woźniak-Skowerskiej
 • Uchwała Nr 567/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Adama Halińskiego
 • Uchwała Nr 568/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Bednarek
 • Uchwała Nr 569/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Cisowskiej-Caputy
 • Uchwała Nr 570/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Anny Szczepańskiej
 • Uchwała Nr 571/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Jakuba Palacza
 • Uchwała Nr 572/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Karoliny Jarząbek
 • Uchwała Nr 573/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Karoliny Kociszewskiej
 • Uchwała Nr 574/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Katarzyny Kiecak
 • Uchwała Nr 575/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Magdaleny Bartmańskiej
 • Uchwała Nr 576/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Michała Błotnickiego
 • Uchwała Nr 577/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Tomasza Gąsiora
 • Uchwała Nr 578/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Bryły-Wojciechowskiej
 • Uchwała Nr 579/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Kidoń
 • Uchwała Nr 580/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agacie Czekaj
 • Uchwała Nr 581/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Błażejowi Kusz
 • Uchwała Nr 582/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Kwiecień-Furmańczuk
 • Uchwała Nr 583/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agnieszce Kacprzyk-Straszak
 • Uchwała Nr 584/2020 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Barbary Zwolińskiej-Karafioł
 • Uchwała Nr 585/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/9/3/2017/2018 z dnia 21.06.2018 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachw sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Barchnickiej
 • Uchwała Nr 586/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/6/1/2018/2019 z dnia 25.02.2019 r. Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej lek. Macieja Pruskiego
 • Uchwała Nr 587/2020 w sprawie: zmiany Uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
 • Uchwała Nr 588/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Justynie Gładysz
 • Uchwała Nr 589/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Roberta Kulhawika
 • Uchwała Nr 590/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Marek
 • Uchwała Nr 591/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo i ginekologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Marek.
 • Uchwała Nr 592/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Dominiki Hudziak
 • Uchwała Nr 593/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Dominki Hudziak
 • Uchwała Nr 594/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Dominki Hudziak
 • Uchwała Nr 595/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Michała Nycza
 • Uchwała Nr 596/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Michała Nycza
 • Uchwała Nr 597/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Michała Nycza
 • Uchwała Nr 598/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Moniki Augustyn
 • Uchwała Nr 599/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Moniki Augustyn
 • Uchwała Nr 600/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Moniki Augustyn
 • Uchwała Nr 601/2020 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego lek. Ilony Kowalskiej
 • Uchwała Nr 602/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Adrianowi Miarze
 • Uchwała Nr 603/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Ewie Nowak
 • Uchwała Nr 604/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Sylwii Jarco
 • Uchwała Nr 605/2020 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ewy Nowak
 • Uchwała Nr 606/2020 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w planie badań naukowych na rok 2020 w dyscyplinie nauki medyczne