Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 30.09.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie:
411/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agnieszce Pastuszce 
412/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Iwonie Gabriel 
413/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Iwonie Woźniak-Skowerskiej  
414/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Łukaszowi Bułdakowi  
415/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr. Jacka Niedzieli 
416/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr. Grzegorza Ziółkowskiego
417/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr. Jarosława Paska 
418/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 215/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Krzysztofa Dyrbusia 
419/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Szymona Skoczyńskiego 
420/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Izabeli Dudy
421/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak 
422/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Ryszarda Tomaszewskiego 
423/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Przemysława A. Pękali 
424/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Kariny Badura-Brzoza
425/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Fischer
426/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr. Piotra Chodóra 
427/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Aleksandrze Raźnikiewicz 
428/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Roksanie Braglik 
429/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Remigiuszowi Antończykowi 
430/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Gałeczce 
431/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Izabeli Szumerze 
432/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Horzelskiemu 
434/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Markowi Pachońskiemu
434/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Hannie Kwiendacz 
435/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Angelice Kulig 
436/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Karoliny Barańskiej-Pawełczak 
437/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Macieja Masnego 
438/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Anny Miki 
439/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Bartosza Moslera 
440/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Stawickiej 
441/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Joanny Orłowskiej 
442/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Skowerskiego 
443/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  mgr Tomasza Pryzwana 
444/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Pawła Jonczyka 
445/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Chrabańskiej 
446/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Chrobak-Kasprzyk 
447/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marka Michalskiego 
448/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marka Michalskiego 
449/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (biologia medyczna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marka Michalskiego 
450/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pigoń 
451/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pigoń 
452/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pigoń 
453/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Szelki-Urbańczyk 
454/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. lek. Anny Szelki-Urbańczyk 
455/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (anestezjologia i intensywna terapia), dyscypliny dodatkowej (filozofia), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Szelki-Urbańczyk 
456/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. dent. Natalii Stefanik 
457/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. dent. Natalii Stefanik 
458/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (stomatologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. dent. Natalii Stefanik 
459/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jana Kulisa 
460/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jana Kulisa 
461/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (diagnostyka laboratoryjna), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Jana Kulisa 
462/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Margas-Sosny 
463/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Margas-Sosny 
464/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (rehabilitacja), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Margas-Sosny 
465/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr, lek. Anny Kwiecień 
466/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr, lek. Anny Kwiecień 
467/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr, lek. Anny Kwiecień 
468/2021 30.09.2021  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 393/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. stom. Iwony Malarz
469/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Judyty Jankowskiej-Szmul 
470/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Roksany Barglik  
471/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Wilkowi 
472/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Damianowi Gojowemu 
473/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Natalii Salwowskiej 
474/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adamowi Kurkowi 
475/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Tomaszowi Cierniakowi 
476/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Czerwińskiemu
477/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Kapicy 
478/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Fus-Kujawy 
479/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Szczegielniak 
480/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Sazanów-Lubelskiego
481/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Edyty Rembiesy-Jarosińskiej
482/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marcina Popka
483/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Jadczyk-Sorek
484/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim lek. Krzysztofa Kocota 
485/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie zwolnienia Pana lek. Marcina Wity z egzaminu z języka angielskiego z uwagi na posiadany certyfikat
486/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Miłosza Matyji 
487/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. Bogdana Krupnika 
488/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Karolinie Wróbel-Szostak
489/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Michałowi Majewskiemu
490/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Rafałowi Gardasowi 
491/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana lek. Arkadiusza Stęposza
492/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Ewy Banaś
493/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Ewy Banaś
494/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej (ginekologia i położnictwo), dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Ewy Banaś
495/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Emilii Morawiec 
496/2021 30.09.2021 Uchwał w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Aleksandrze Słodki 
497/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Emilii Morawiec 
498/2021 30.09.2021 Uchwała w sprawie zmiany Załącznika nr 1 – Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki medyczne