Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 30.11.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
466/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Maciejowi Hajdudze
467/2023 30.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Violetty Rosiek
468/2023 30.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Kamila Barańskiego
469/2023 30.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Pauliny Borkowskiej
470/2023 30.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Kowalczyk
471/2023 30.11.2023 r. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Jacka Wilczka
472/2023 30.11.2023 r. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Pawła Doliboga
473/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr inż. Dariuszowi Krawczykowi
474/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. dent. Oldiemu Ruçiemu
475/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Robertowi Kokotowi
476/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Patrykowi Szlachecie
477/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Agnieszce Żydek
478/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dianie Nabrdalik-Leśniak
479/2023 30.11.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Diany Nabrdalik-Leśniak
480/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ewelinie Hermyt
481/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Katarzynie Szczepanek
482/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Jarosławowi Chmurawie
483/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Urszuli Uchwat
484/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Martynie Nowak
485/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Markowi Sosnowskiemu
486/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Wojciechowi Szopie
487/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Klaudii Bontor
488/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Maciejowi Raczakowi
489/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Beacie Ochale
490/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mirosławie Mackiewicz
491/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Ireneuszowi Jelonkowi
492/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agacie Miśkiewicz
493/2023 30.11.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Ewelinie Hermyt
494/2023 30.11.2023 r. zmiany uchwały Nr 317/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/1/2008/09 Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 9 października 2008 r. w sprawie: wszczęcia przewodów doktorskich, wyznaczenia promotorów i recenzentów mgr Maria Sygut
495/2023 30.11.2023 r. zmiany uchwały Nr 318/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
496/2023 30.11.2023 r. zmiany uchwały Nr 319/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychiatria), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) oraz języka nowożytnego (angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marii Sygut
497/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adriannie Słotwińskiej-Pawlaczyk
498/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Weroniki Galus
499/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Katarzyny Pawletko
500/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Latusek
501/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
lek. Katarzyny Zawiślak-Fornagiel
502/2023 30.11.2023 r. wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Adriannie Słotwińskiej-Pawlaczyk
503/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Kamilowi Kosmulskiemu
504/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Andrzejowi Łosiowi
505/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Międzybrodzkiej
506/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Nowak
507/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Mateuszowi Stoleckiemu
508/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Pawła Skorusa
509/2023 30.11.2023 r. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Staszewskiej
510/2023 30.11.2023 r. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Emilii Liduk
511/2023 30.11.2023 r. przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne
512/2023 30.11.2023 r. przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki medyczne