Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 31.03.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
85/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Piotrowi Bodzkowi 
86/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Jackowi Niedzieli 
87/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. przyr. Grzegorzowi Ziółkowskiemu 
88/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Magdalenie Kimsie-Dudek 
89/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Pawłowi Podsiadło 
90/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Mocny-Pachońskiej 
91/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Piotra Buchty 
92/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Katarzyny Steinhof-Radwańskiej 
93/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Moniki Kozieł-Siołkowskiej 
94/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Renaty Suchanek-Raif 
95/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr n. med. Agnieszki Wiatr 
96/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Filipa Dąbrowskiego 
97/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Łukasza Sędka 
98/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Walasa 
99/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 566/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Przemysława Pękali 
100/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Monice Wideł
101/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne lek. stom. Magdalenie Rogal
102/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Gumprechta
103/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Zielińskiej
104/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marka Grochli 
105/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Stroby-Żelek
106/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mirosława Dolińskiego
107/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mirosława Dolińskiego 
108/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Kamila Dolińskiego
109/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Kamila Dolińskiego
110/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów   doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Kamila Dolińskiego 
111/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marcina   Kaczmarczyka
112/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka
113/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiochirurgia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Marcina Kaczmarczyka 
114/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego lek. dent. Eweliny Kopczyńskiej
115/2022 31.03.2022  Uchwała sprawie: zmiany Uchwały Nr 562/IX/2017/2018 Rady Wydziału Lekarskiegoz Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Tomasza Jaźwca
116/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: zmiany Uchwały 172/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Tomasza Jaźwca
117/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Bogumile Sędziak-Marciniak
118/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Davora Mucica, MD
119/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Adamkiewicza
120/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Bogumiły Sędziak-Marcinek
121/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Annie Zioła 
122/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Piotrowi Gizie 
123/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich ( zmiana składów komisji )
124/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Łukasza Blukacza
125/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego; wyboru promotora oraz recenzentów lek. Anny Dobruckiej-Głowackiej
126/2022 31.03.2022  Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej studenta VI roku SUM Marcina Michalika (Diamentowy Grant)
127/2022 31.03.2022 Uchwała sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Piotra Gizy
128/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  lek. Mateusza Windera
129/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki medyczne lek. Agnieszce Jagielskiej
130/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Dawidowi Serafinowi
131/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
132/2022 31.03.2022  Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
133/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (ginekologia i położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Andrzeja Łosia
134/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
135/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
136/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo i ginekologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Stoleckiego
137/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
138/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
139/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (choroby wewnętrzne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Anny Międzybrodzkiej
140/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego
141/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego
142/2022 31.03.2022 Uchwała w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (kardiologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim lek. Kamila Kosmulskiego