Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 04.05.2020 r.:

 • Uchwała nr 31/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Agnieszki Rożek.

 • Uchwała nr 32/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Eweliny Kocur.

 • Uchwałą nr 33/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego(język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Miarki-Lachendro.

 • Uchwała nr 34/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Miarka-Lachendro.

 • Uchwała nr 35/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach nr 450/2019 z dnia 23 września 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – pielęgniarstwo w przewodzie doktorskim mgr Barbary Stołeckiej.

 • Uchwała nr 36/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Ewy Marcisz-Dyla.

 • Uchwała nr 37/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 404/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – psychologia w przewodzie doktorskim mgr Ewy Marcisz-Dyla.

 • Uchwała nr 38/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 460/2019 z dnia 23 września 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – pielęgniarstwo w przewodzie doktorskim mgr Ewy Martyniak.

 • Uchwała nr 39/2020 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach nr 447/2019 z dnia 23 września 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – pielęgniarstwo w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Borgosz.

 • Uchwała nr 40/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) i języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Darii Jorg.

 • Uchwała nr 41/2020 w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 462/2019 z dnia 23 września 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – psychologia w przewodzie doktorskim mgr Darii Jorg.

 • Uchwała nr 42/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego(język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Horoszkiewicza.

 • Uchwała nr 43/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Horoszkiewicza.

 • Uchwała nr 44/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Rafała Kaczkowskiego.

 • Uchwała nr 45/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Rafała Kaczkowskiego.

 • Uchwała nr 46/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego(język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wyszyńskiego.

 • Uchwała nr 47/2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wyszyńskiego.

 • Uchwała nr 48/2020 w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Justynie Glik.

 • Uchwała nr 49/2020 w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Mariuszowi Trystule.

 • Uchwała nr 52/2020 w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 4/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dnia 27 stycznia 2020 r.

 • Uchwała nr 51/2020 w sprawie w sprawie włączenia do planu badań na rok 2020 wniosków o finansowanie pracy statutowej prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora pn: „Wpływ denerwacji tętnic nerkowych na skuteczność ablacji migotania przedsionków oraz rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca”.

 • Uchwała nr 52/2020 w sprawie w sprawie włączenia do planu badań na rok 2020 wniosków o finansowanie pracy realizowanej przez młodego naukowca mgr Kajetana Sucheckiego pn.: „Rola sportu akademickiego w promocji zdrowia”.