Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 06.07.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
99/2022 06.07.2022 w sprawie: wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pani dr Marty Nowackiej-Chmielewskiej.
100/2022 06.07.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Weronice Osmali-Kurpiewskiej
101/2022 06.07.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Judycie Zachwieji.
102/2022 06.07.2022 w sprawie: zmiany rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Agaty Bocionek
103/2022 06.07.2022 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2022 w dyscyplinie nauki o  zdrowiu
104/2022 06.07.2022 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2022 w dyscyplinie nauki o  zdrowiu