Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 09.11.2020 r.:

156/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Annie Janus
157/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr  Beacie Stepanow
158/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Damianowi Kuźmie
159/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Piotrowi Michalikowi
160/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Sebastianowi Głowocowi
161/2020 2020-11-09 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Rafałowi Kaczkowskiemu 
162/2020 2020-11-09 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Błońskiej-Staniec
163/2020 2020-11-09 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Marii Błońskiej-Staniec
164/2020 2020-11-09 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Monice Biernat
165/2020 2020-11-09  w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewilny Grabskiej
166/2020 2020-11-09 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Grabskiej
167/2020 2020-11-09 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Grabskiej
168/2020 2020-11-09 w sprawie sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników SUM na rok 2020 w dyscyplinie nauki o zdrowiu