Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 11.01.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2023 11.01.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr n. o zdr. Magdaleny Dąbrowskiej – Galas
2/2023 11.01.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr inż. Monice Pająk
3/2023 11.01.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Adriany Kowalik-Kabat
4/2023 11.01.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Adriany Kowalik-Kabat
5/2023 11.01.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Adriany Kowalik-Kabat
6/2023 11.01.2023 umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
mgr Sandry Trzepaczyńskiej