Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 12.05.2021 r.:

38/2021 2021-05-12 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Markowi Ludwikowi Grabowskiemu
39/2021 2021-05-12 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Nicoli Szeja
40/2021 2021-05-12 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej   obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Kozieł-Kokosińskiej
41/2021 2021-05-12 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Wyciślik-Piróg.
42/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego
43/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego
44/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego
45/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia recenzentóww przewodzie doktorskim mgr Martyny Kluszczyńskiej
46/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Kluszczyńskiej
47/2021 2021-05-12 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Martyny Kluszczyńskiej
48/2021 2021-05-12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 289/2018/2019     Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Nicoli Szeja
49/2021 2021-05-12 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Ewelinie Grabskiej
50/2021 2021-05-12 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Szymonowi Wyszyńskiemu
51/2021 2021-05-12 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr inż. Agacie Podsiadło