Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 13.01.2021 r.:

1/2021 2021-01-13 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Aleksandry Klose 
2/2021 2021-01-13 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Marii Błońskiej-Staniec.
3/2021 2021-01-13 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Monice Biernat.
4/2021 2021-01-13 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Krzysztofowi Horoszkiewiczowi.