Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 13.03.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
17/2024 13.03.2024 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców
18/2024 13.03.2024 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-1-120/N/2/Z pn. „Mikrobion jelit w dobie pandemii SARS-CoV 2 a choroby zapalne jelit u dzieci”, której Wykonawcą jest Pani dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
19/2024 13.03.2024 zmiany Uchwały Nr 2/2024 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Jolanty Malinowskiej-Borowskiej
20/2024 13.03.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Parys
21/2024 13.03.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Aleksandrze Burchackiej
22/2024 13.03.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Patrycji Paszek-Jemilianowicz
23/2024 13.03.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Wojciechowi Statowskiemu