Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 13.10.2021 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
126 126/2021 13.10.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Karolinie Janion
127 127/2021 13.10.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych   i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Grzegorzowi Ziółkowskiemu
128 128/2021 13.10.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Grzegorzowi Kosteleckiego
129 129/2021 13.10.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Michałowi Trzęsickiemu
130 130/2021 13.10.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Dobrowolskiej
131 131/2021 13.10.2021 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu dr n. o zdrowiu Marioli Czajkowskiej.
132 132/2021 13.10.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Adriana Pudołka
133 133/2021 13.10.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 188/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Angeliny Kalety
134 134/2021 13.10.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Nr 134/2020 z dnia 28 września 2020 r. dotyczącej ujednolicenia sposobu procedowania w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.