Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 13.12.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
148/2023 13.12.2023 przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki o zdrowiu
149/2023 13.12.2023 przyjęcia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2024 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki o zdrowiu
150/2023 13.12.2023 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych,
prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
151/2023 13.12.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Marioli Sznapki
152/2023 13.12.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Wojciecha Gawrońskiego
153/2023 13.12.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu lek. dent. Mariuszowi Geremkowi
154/2023 13.12.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Aleksandrze Krupie
155/2023 13.12.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Marcie Majchrzak
156/2023 13.12.2023 wyrażenia zgody na ponowne przystąpienie do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego Pani mgr Iwony Woźniak
157/2023 13.12.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Łebek
158/2023 13.12.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Grochal
159/2023 13.12.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Paulinie Piprek