Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 14.04.2021 r.:

24/2021 2021-04-14 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Iwonie Cimale
25/2021 2021-04-14 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Tomaszowi Kulpokowi-Bagińskiemu
26/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olimpii Karczewskiej
27/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olimpii Karczewskiej
28/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Olimpii Karczewskiej
29/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr  Danuty Broncel-Czekaj
30/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Danuty Broncel-Czekaj
31/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Danuty Broncel-Czekaj
32/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Bąka
33/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Bąka
34/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Bąka
35/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ziemowita Wójcika
36/2021 2021-04-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 398/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu w zakresie dyscypliny podstawowej (prawo) w przewodzie doktorskim mgr Ziemowita Wójcika
37/2021 2021-04-14 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (filozofia), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Ziemowita Wójcika