Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.02.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
7/2023 15.02.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pani dr n. med. Edyty Fatygi
8/2023 15.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Piotra Białonia
9/2023 15.02.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Stasickiego
10/2023 15.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannie Frąckiewicz
11/2023 15.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Małgorzacie Słomie-Krześlak
12/2023 15.02.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Iwonie Zieleń-Zynek
13/2023 15.02.2023 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Woźniak
14/2023 15.02.2023 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Woźniak
15/2023 15.02.2023 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Iwony Woźniak
16/2023 15.02.2023 zmiany Uchwały Nr 265/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Jędryszek
17/2023 15.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Marty Majchrzak
18/2023 15.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Jacka Tuza
19/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Łosik
20/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Stanisławy Dutkiewicz
21/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Kamili Pilok
22/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Witolda Sodela
23/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Perlak
24/2023 15.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Kobiołki