Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.03.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
25/2023 15.03.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Marcie Nowackiej-Chmielewskiej
26/2023 15.03.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Wojciecha Łabusia
27/2023 15.03.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Sołtysiak-Gibały
28/2023 15.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Piotrowi Białoniowi
29/2023 15.03.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Arkadiuszowi Stasickiemu
30/2023 15.03.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
31/2023 15.03.2023 zmiany uchwał Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji
w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
32/2023 15.03.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim
mgr inż. Magdaleny Michalak
33/2023 15.03.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Marty Schmidt