Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.09.2021 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
88 87/2021 15.09.2021 w sprawie: opinii Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczącej odwołania złożonego przez Pana dr n. med. Marka Ludwika Grabowskiego do Rady Doskonałości Naukowej.
89 89/2021 15.09.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Ziółkowskiego
90 90/2021 15.09.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Kosteleckiego
91 91/2021 15.09.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Moniki Tysiąc-Miśty
92 92/2021 15.09.2021 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Janion
93 93/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Apolonii Stefaniak
94 94/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Justyny Słonki
95 95/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Natalii Wyciślik-Piróg
96 96/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Edycie Stasiak
97 97/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Aleksandrowi Korchutowi
98 98/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Krupy
99 99/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Krupy
100 100/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Krupy
101 101/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Powrosło
102 102/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Powrosło
103 103/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Powrosło
104 104/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Ciuszko
105 105/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Ciuszko
106 106/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Ciuszko
107 107/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Laury Tomkiewicz-Montowskiej
108 108/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Laury Tomkiewicz-Montowskiej
109 109/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim mgr Laury Tomkiewicz-Montowskiej
110 110/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Schmidt
111 111/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Schmidt
112 112/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marty Schmidt
113 113/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Niewiadomego
114 114/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Niewiadomego
115 115/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Pawła Niewiadomego
116 116/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Frąckiewicz
117 117/2021 15.09.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Frąckiewicz
118 118/2021 15.09.2021 w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Martyny Gruszki
119 119/2021 15.09.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 377 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Frąckiewicz
120 120/2021 15.09.2021 w sprawie: zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Joanny Frąckiewicz
121 121/2021 15.09.2021 w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego dr n. med. Roberta Kubiny
122 122/2021 15.09.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu dr Ewie Niewiadomskiej
123 123/2021 15.09.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu wszczętego na wniosek dr Wioletty Pollok-Waksmańskiej
124 124/2021 15.09.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu wszczętego na wniosek dr inż. Katarzyny Dereń.
125 125/2021 15.09.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu wszczętego na wniosek dr Justyny Wyszyńskiej