Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.10.2020 r.:

135/2020 2020-10-15 w sprawie zwiększenia kwoty finansowania z 700,00 zł na 1 500,00 zł projektu pt: „Czynniki modyfikujące rozwój psychoruchowy dziecka z rozpoznaną mukowiscydozą i zespołem Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis” mgr Oktawii Kuny.