Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.11.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
130/2023 15.11.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Tomasza Ilczaka
131/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Grażynie Bonek-Wytrych
132/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Krystynie Czapli
133/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Monice Dzierzawie-Klozie
134/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Edycie Janiczek-Chudy
135/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Annie Koralewskiej
136/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Adrianie Kowalik-Kabat
137/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Aleksandrze Romańskiej
138/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Jackowi Sołtysowi
139/2023 15.11.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jurysa
140/2023 15.11.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Potępy-Kowalczyk
141/2023 15.11.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Stachury
142/2023 15.11.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wojtyli
143/2023 15.11.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Odwald-Wawreczko
144/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Elwirze Brodowskiej-Szymańskiej
145/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannie Fojcik
146/2023 15.11.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr inż. Dorocie Rybitwie
147/2023 15.11.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. o zdr. Doroty Rybitwy