Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 15.12.2021 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
169 169/2021 15.12.2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Justyny Wyszyńskiej
170 170/2021 15.12.2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Katarzyny Dereń
171 171/2021 15.12.2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Wioletty Pollok-Waksmańskiej
172 172/2021 15.12.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Adrianowi Pudołkowi
173 173/2021 15.12.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Marcie Buczkowskiej
174 174/2021 15.12.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agnieszce Malinowskiej-Gałązce
175 175/2021 15.12.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Gabrieli Wanat-Kańtoch                
176 176/2021 15.12.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Krzysztofowi Bąkowi
177 177/2021 15.12.2021 Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gruszki
178 178/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Koralewskiej
179 179/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Koralewskiej
180 180/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Anny Koralewskiej
181 181/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kniaziew-Gomoluch
182 182/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kniaziew-Gomoluch
183 183/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kniaziew-Gomoluch
184 184/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Lawii Szkody
185 185/2021 15.12.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Lawii Szkody
186 186/2021 15.12.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Lawii Szkody
187 187/2021 15.12.2021 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
188 188/2021 15.12.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-2-Z06/D/9/N pn. „Ewaluacja procesów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na przykładzie Okręgowej Izby     Pielęgniarek i Położnych w Katowicach”, której Wykonawcą jest Pani mgr Hanna Dobrowolska
189 189/2021 15.12.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-2-Z45/D/9/N pn. „Ocena funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych”, której Wykonawcą jest Pani mgr Małgorzata Bołdys
190 190/2021 15.12.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-2-021/N/0/Z pn. „Wpływ flawonoidów zawartych w owocach jagodowych na stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w hodowlanych ludzkich komórkach nowotworu jelita grubego Caco2”, której Wykonawcą jest Pani dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa