Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 16.02.2022 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
13 13/2022 16.02.2022 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
14 14/2022 16.02.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  mgr Dominikowi Gałuszka
15 15/2022 16.02.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Copik
16 16/2022 16.02.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannie Kowalskiej 
17 17/2022 16.02.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Martyny Gruszki
18 18/2022 16.02.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego (język niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Barbary Kotlarz
19 19/2022 16.02.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych  do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Laury Tomkiewicz-Montowskiej
20 20/2022 16.02.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Michalak
21 21/2022 16.02.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Michalak
22 22/2022 16.02.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Michalak