Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 16.03.2022 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
23 23/2022 16.03.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Izabeli Copik
24 24/2022 16.03.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Dominikowi Gałuszce
25 25/2022 16.03.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pawła Niewiadomego
26 26/2022 16.03.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Szkiler
27 27/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Julii Wyszomirskiej
28 28/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr Julii Wyszomirskiej
29 29/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Julii Wyszomirskiej
30 30/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Sołtysiak-Gibały
31 31/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Sołtysiak-Gibały
32 32/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Sołtysiak-Gibały
33 33/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Grażyny Bonek-Wytrych.
34 34/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Grażyny Bonek-Wytrych.
35 35/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Foltyn
36 36/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Foltyn
37 37/2022 16.03.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Foltyn
38 38/2022 16.03.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 11/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego
39 39/2022 16.03.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego