Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 16.06.2021 r.:

Nr uchwały data w sprawie
52/2021 16.06.2021 w sprawie:  nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Izabeli Kozieł-Kokosińskiej
53/2021 16.06.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Nicoli Szeja
54/2021 16.06.2021 w sprawie:  przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Apolonii Stefaniak. 
55/2021 16.06.2021 w sprawie:  przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Słonki. 
56/2021 16.06.2021 w sprawie:  dopuszczenia do publicznej obrony mgr Edyty Stasiak
57/2021 16.06.2021 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Aleksandra Korchuta
58/2021 16.06.2021  w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Michała Trzęsickiego
59/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Orczyk
60/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Orczyk
61/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Orczyk
62/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czaplińskiej-Szewczyk
63/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czaplińskiej-Szewczyk
64/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czaplińskiej-Szewczyk
65/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Jabcoń
66/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Jabcoń
67/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Jabcoń
68/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Marek
69/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Marek
70/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Marek
71/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Copik
72/2021 16.06.2021  w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Copik
73/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Copik
74/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Martyny Gruszki
75/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Gruszki
76/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Martyny Gruszki
77/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Białończyk
78/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Białończyk
79/2021 16.06.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Anny Białończyk
80/2021 16.06.2021 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Marioli Czajkowskiej
81/2021 16.06.2021 w sprawie: zmiany uchwały Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Buczkowskiej
82/2021 16.06.2021 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 109/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wyciślik-Piróg
83/2021 16.06.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Adriana Pudołka
84/2021 16.06.2021 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych,  prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
85/2021 16.06.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-1-076/N/9/O pn. „Wieloczynnikowa ocena efektywności kompleksowego programu rehabilitacji (z zastosowaniem wibracji niskoczęstotliwościowej i kinezyterapii) u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi układu narządów ruchu – analiza funkcji śródbłonka naczyń oraz sprawności psychomotoryczne”, której Wykonawcą jest Pan dr hab. n. med. Jacek Durmała
86/2021 16.06.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-1-077/N/9/Z pn. „Sprawność fizyczna pacjentów powyżej 40 roku życia z wielochorobowością”, której Wykonawcą jest Pan dr hab. n. med. Jacek Durmała
87/2021 16.06.2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-2-Z14/D/9/N pn. „Analiza wybranych uwarunkowań akceptacji choroby wśród pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie badawczym”, której Wykonawcą jest Pani mgr Sylwia Duda