Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 16.11.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
133/2022 16.11.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Marty Nowackiej-Chmielewskiej
134/2022 16.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Kubaszewskiej
135/2022 16.11.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Dobrowolskiej
136/2022 16.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agacie Bocionek
137/2022 16.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Aleksandrze Czaplińskiej-Szewczyk