Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.01.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Edycie Fatydze
2/2024 17.01.2024 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Jolanty Malinowskiej-Borowskiej
3/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Tomaszowi Bilewiczowi
4/2024 17.01.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Burchackiej
5/2024 17.01.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Paszek-Jemilianowicz
6/2024 17.01.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Statowskiego
7/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Tomaszowi Jurysowi
8/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Alicji Odwald-Wawreczko
9/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Sylwii Potępie-Kowalczyk
10/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Katarzynie Stachurze
11/2024 17.01.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Annie Wojtyli