Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.02.2020 r.

 

 • Uchwała nr 14/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach nr 274/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej–psychologia w przewodzie doktorskim mgr Adama Bednorza.

 • Uchwała nr 15/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Sebastiana Głowoca.
 • Uchwała nr 16/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach 408/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – zdrowie publiczne w przewodzie doktorskim mgr Damiana Kuźmy.
 • Uchwała nr 17/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) i języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Damiana Kuźmy.
 • Uchwała nr 18/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Renaty Cieślik-Tarkoty.
 • Uchwała nr 19/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – zdrowie publiczne w przewodzie doktorskim mgr inż. Mirosławy Stelengowskiej.
 • Uchwała nr 20/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej– pielęgniarstwo w przewodzie doktorskim mgr Marii Błońskiej-Staniec.
 • Uchwała nr 21/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Rutkowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
 • Uchwała nr 22/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Zembali-John.
 • Uchwała nr 23/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Rutkowskiej.
 • Uchwała nr 24/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Renaty Cieślik-Tarkoty.
 • Uchwała nr 25/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mirosławy Stelengowskiej.
 • Uchwała nr 26/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Błońskiej-Staniec.
 • Uchwała nr 27/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Bogusławy Kupczak-Wiśniowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
 • Uchwała nr 28/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Bogusławy Kupczak-Wiśniowskiej.