Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.03.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
11/2021 17.03.2021 w sprawie  przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Cimały.
12/2021 17.03.2021 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Podsiadło 
13/2021 17.03.2021 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Tomasz Kulpoka-Bagińskiego.
14/2021 17.03.2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Ewy Niewiadomskiej.
15/2021 17.03.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Szymona Wyszyńskiego
16/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gwizdek
17/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gwizdek
18/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gwizdek
19/2021 17.03.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Tomaszowi Michalskiemu
20/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Szkiler
21/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Szkiler
22/2021 17.03.2021 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Szkiler
23/2021 17.03.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Eweliny Grabskiej