Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.05.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
47/2023 17.05.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Edyty Fatygi
48/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Foltyn
49/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Kotlarz
50/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Ostręgi
51/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Lawii Szkody
52/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita Wójcika
53/2023 17.05.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Celiny Gogoli
54/2023 17.05.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Danucie Kolońskiej
55/2023 17.05.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Oldze Kozyrze
56/2023 17.05.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agnieszce Ciukszo
57/2023 17.05.2023 zmiany Uchwały 122/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Romańskiej
58/2023 17.05.2023 zmiany Uchwały 49/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Mazanek
59/2023 17.05.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Bożeny Pająk