Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.08.2020 r.:

98/2020 2020-08-17 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 83/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Unierwsytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:  wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Piotra Michalika