Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.11.2021 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
135 135/2021 17.11.2021 w sprawie: opisów wpływów w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej dyscypliny nauki o zdrowiu za lata 2017-2021
136 136/2021 17.11.2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez pracowników w dyscyplinie nauki o zdrowiu
137 137/2021 17.11.2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022  prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki o zdrowiu
138 138/2021 17.11.2021 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki o zdrowiu
139 139/2021 17.11.2021 w sprawie: sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2021 w dyscyplinie nauki o  zdrowiu
140 140/2021 17.11.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Hannie Dobrowolskiej
141 141/2021 17.11.2021 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu lek. dent. Monice Tysiąc-Miśta
142 142/2021 17.11.2021 w sprawie: w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Bąka
143 143/2021 17.11.2021  w sprawie: w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Malinowskiej-Gałązki
144 144/2021 17.11.2021 w sprawie: w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Wanat-Kańtoch
145 145/2021 17.11.2021 w sprawie: w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Danuty Broncel-Czekaj 
146 146/2021 17.11.2021 w sprawie: w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Klimaszewskiej
147 147/2021 17.11.2021 Uchwała Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Buczkowskiej
148 148/2021 17.11.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 253/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Marty Buczkowskiej
149 149/2021 17.11.2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim  mgr Adriana Pudołka
150 150/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pająk
151 151/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji  Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pająk
152 152/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski)  w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pająk
153 153/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Gołby
154 154/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Gołby
155 155/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Agaty Gołby
156 156/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Agaty Dobrowolskiej
157 157/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Dobrowolskiej
158 158/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Agaty Dobrowolskiej
159 159/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Dzierzawy-Klozy
160 160/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Dzierzawy-Klozy
161 161/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Moniki Dzierzawy-Klozy
162 162/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Judyty Zachwieji
163 163/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Judyty Zachwieji
164 164/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Judyty Zachwieji
165 165/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Pilarskiej
166 166/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Pilarskiej
167 167/2021 17.11.2021 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Pilarskiej
168 168/2021 17.11.2021 w sprawie: wyróżnienia doktorskiej Pani dr Karoliny Janion