Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 18.05.2022 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
54 54/2022 18.05.2022 w sprawie: nadania stopnia: doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Paulinie Orczyk
55 54/2022 18.05.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Pawłowi Niewiadomemu
56 55/2022 18.05.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr Elżbiecie Szkiler
57 56/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Olimpii Karczewskiej 
58 57/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Kluszczyńskiej  
59 58/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Judyty Zachwieji 
60 59/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Tobiasza Żłobińskiego 
61 60/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Caputy
62 61/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Białończyk
63 62/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Kubaszewskiej
64 63/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Kubaszewskiej
65 64/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Kubaszewskiej
66 65/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Majchrzak
67 66/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Majchrzak
68 67/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Marty Majchrzak
69 68/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Celiny Gogoli
70 69/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Celiny Gogoli
71 70/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Celiny Gogoli
72 71/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olgi Kozyry
73 72/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Kozyry
74 73/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Olgii Kozyry
75 74/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Toporskiej-Rurańskiej
76 75/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiejw przewodzie doktorskim mgr Anny Toporskiej-Rurańskiej
77 76/2022 18.05.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Anny Toporskiej-Rurańskiej
78 77/2022 18.05.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 68/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: wyboru recenzentów do przewodu doktorskiego na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Wioletty Marek
79 78/2022 18.05.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 69/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Marek
80 79/2022 18.05.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wiktorii Staśkiewicz