Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 18.10.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
119/2023 18.10.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Magdalenie Dąbrowskiej-Galas
120/2023 18.10.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pani dr n. med. Jolanty Malinowskiej-Borowskiej
121/2023 18.10.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. dent. Mariusza Geremka
122/2023 18.10.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krupy
123/2023 18.10.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Majchrzak
124/2023 18.10.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Ewie Detko
125/2023 18.10.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Katarzynie Kniaziew-Gomoluch
126/2023 18.10.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr inż. Magdalenie Michalak
127/2023 18.10.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Weronice Powrosło
128/2023 18.10.2023 zmiany Uchwały 33/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Grażyny Bonek-Wytrych
129/2023 18.10.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Piprek