Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 19.01.2022 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
1 1/2022 19.01.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Alicji Różyk-Myrty
2 2/2022 19.01.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Danucie Broncel-Czekaj
3 3/2022 19.01.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Krystynie Klimaszewskiej
4 4/2022 19.01.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kowalskiej
5 5/2022 19.01.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Barbary Kotlarz
6 6/2022 19.01.2022 w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Kotlarz
  7/2022 19.01.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej (położnictwo), dodatkowej (historia medycyny) w przewodzie doktorskim mgr Barbary Kotlarz
8 8/2022 19.01.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jacka Sołtysa
9 9/2022 19.01.2022 w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jacka Sołtysa 
10 10/2022 19.01.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej (fizjoterapia), dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język agnielski) w przewodzie doktorskim mgr Jacka Sołtysa
11 11/2022 19.01.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 42/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 12 maja 2021r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego
12 12/2022 19.01.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 12 maja 2021r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tobiasza Żłobińskiego