Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 19.04.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
34/2023 19.04.2023 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiuw dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr Magdaleny Dąbrowskiej-Galas
35/2023 19.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ciukszo
36/2023 19.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jędryszek
37/2023 19.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Danuty Kolońskiej
38/2023 19.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kozyry
39/2023 19.04.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nikiel-Loranc
40/2023 19.04.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Julii Wyszomirskiej
41/2023 19.04.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Moniki Parys
42/2023 19.04.2023 zmiany Uchwały Nr 383 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 września 2013 r. ze zmianami, w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bilewicza
43/2023 19.04.2023 zmiany Uchwały Nr 310/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru recenzentów do przewodu doktorskiego na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Moniki Parys
44/2023 19.04.2023 zmiany Uchwały nr 93/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bilewicza
45/2023 19.04.2023 zmiany Uchwał Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich
46/2023 19.04.2023 zmiany Uchwał Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich